19 жовтня 2016 року Одеською міською радою на 11-й позачерговій сесії прийнято рішення №1316-VII «Про затвердження плану зонування території (зонінгу) м. Одеси». За твердженням громадських активістів, цей зонінг не відповідає законодавчим нормам, а при його прийнятті були допущені процедурні порушення.

Нагадаємо окремі моменти, що передували прийняттю зонінгу:

Розроблення плану зонування території (зонінгу) м. Одеси проводилось на підставі рішення Одеської міської ради № 6490-VI від 25.03.2015, замовником виступало управління архітектури та містобудування Одеської міської ради (м. Одеса, вул. Гоголя, 10, тел.: 723-07-35, начальник Голованов Олександр Дмитрович). Рішення було оприлюднено на офіційному сайті

Згідно з “Повідомленням про проведення громадських слухань за проектом «План зонування території (зонінг) м. Одеси»”, що було оприлюднено 21.04.2016, проектною організацією виступало ТОВ «Інститут Харківпроект» (код ЄДРПОУ 02497996, юридична адреса: 61166, м.Харків, проспект Леніна, будинок 38, тел. (057)702-56-59, директор Спасов Юрій Анатолійович). Також було надано матеріали проекту для ознайомлення, згідно яких головним архітектором проекту є пані Соболєва Зінаїда Вікторівна. Повідомлення було оприлюднено на офіційному сайті.

Під час громадського обговорення 1-го варіанту зонінгу було отримано пропозиції і зауваження, повний перелік і результати розгляду яких було розміщено в таблиці на офіційному сайті ОМР.
На сайті Одеської міської ради 19.08.2016 було оприлюднено повідомлення “В Одессе презентован доработанный план зонирования территории города” та надано матеріали доопрацьованого проекту (це був 2-й варіант).

9 вересня 2016 року було оприлюднено повідомлення про те, що сесія Одеської міськради відбудеться 21 вересня. Також був оприлюднений попередній порядок денний, п 3.18 якого було рішення “Про затвердження плану зонування території (зонінгу) м. Одеси”, в п. 1 проекту якого вказано: “Затвердити план зонування території (зонінгу) м. Одеси, розроблений товариством з обмеженою відповідальністю «Інститут Харківпроект»”. Повідомлення та проекти рішень було оприлюднено на офіційному сайті ОМР. Проте, за підсумками роботи погоджувальної ради депутатських фракцій Одеської міської ради від 20.09.2016 року, пункт 3.18 було виключено з порядку денного сесії міської ради, призначеної на 21 вересня 2016 року.

При вивченні процедури прийняття та матеріалів рішення Одеської міської ради №1316-VII «Про затвердження плану зонування території (зонінгу) м. Одеси» встановлено факти, які свідчать про невідповідність зонінгу чинному законодавству, а також про недотримання нормативно встановленої процедури прийняття подібних актів місцевого самоврядування.

Відносно порушень чинного законодавства при прийнятті зонінгу

1) Зонінг (як і Генеральний план) в частині визначення меж прибережної захисної смуги не відповідає вимогам ст. 80 Водного кодексу України, де передбачається, що «уздовж морів та навколо морських заток і лиманів встановлюється прибережна захисна смуга шириною не менше 2-х кілометрів від урізу води». Натомість, відбувається підміна понять прибережної захисної смуги та пляжної зони та межу прибережної захисної смуги ставлять по межі пляжної зони. Прибережні зелені схили, які повинні включатись до прибережної захисної смуги, відносять до рекреаційної зони озеленених територій (Р-3), де вказуються такі супутні види використання – адміністративні будівлі, допоміжні споруди та інфраструктура для відпочинку, комплекси атракціонів, дискотеки. Крім того, допускається розміщення підприємства громадського харчування (ресторани, кафе, бари), що в свою чергу, може призвести до поступової приватизації не тільки схилів, але й земель парків, скверів тощо під такими підприємствами громадського харчування. Подібні дії відносно прибережної захисної смуги обумовлені тим, шо ст. 90 Водного кодексу встановлює суворі обмеження для ведення господарської діяльності – лише військові і оборонні об’єкти, санаторії, дитячі оздоровчі табори тощо.

Як бачимо, на зонінгу зона Ж-4 (житлова забудова від 9 до 16 поверхів) 
знаходиться на відстані не більш ніж 0,5 км від узрізу води)

Крім того, Водний кодекс встановлює обмеження для пляжної зони, де забороняється будівництво будь-яких споруд, крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних. Проте, зона пляжів Р-2 згідно з зонінгом може містити технічні будинки та споруди, пов’язані з обслуговуванням пляжів, рятувальні станції, допускаються тимчасові стоянки човнів та яхт-клуби.

В Чорноморську зараз як раз відбувається руйнування куренів на стоянках човнів.

До чого призводить ігнорування Водного кодексу – руйнування човневої станції

2) зонінг містить невідповідності Генеральному плану м. Одеси, затвердженому рішенням Одеської міської ради №6489-VІ від 25.03.2015, в частині зменшення кількості та/або зменшення площ існуючих озеленених територій. Зокрема втрачається 1/3 парку Ентузіастів між вул. Академіка Заболотного та Академіка Сахарова – під учбову зону. Аналогічно втрачається частина озелененої території на розі вул. Марсельської та просп. Добровольського, яка запланована під громадську забудову (торговельний центр?).

3) планується забудова території Французького бульвару, де на теперішній час розташований інститут проблем ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України.

На місці інституту НАН України – житлова забудова, зона Ж-5П

4) в Центральному історичному ареалі (зони Г-1, ГІ-1) допускається нове висотне будівництво у глибині кварталів з єдиним обмеженням по граничній висоті – видима з вулиці частини фасаду нової будівлі за висотою не повинна перевищувати 62% висоти фасаду, яка виходить на червону лінію вулиці. При будівництві нових будівель, що виходять на червоні лінії, обмежено граичну висоту до 18,6 м (на розі кварталів – 21,3м)

5) в історичному ареалі «Французький бульвар» обмежено граничну висоту нового будівництва будівель, шо виходять на червоні лінії – до 15 м. В глибині кварталів будь-якого обмеження по висоті не існує.

Відносно процедурних порушень

1) позачергова сесія Одеської міської ради, на якій прийнято рішення по зонінгу, скликана з порушенням ч.4 ст.23 Регламенту Одеської міської ради VІI скликання, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 11.11.2015 № 1-VІI.

2) проект зонінгу не пройшов в повному обсязі процедуру громадських слухань, передбачену Порядком проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 №555. Так, за рішенням органу місцевого самоврядування не було утворено передбачену цим порядком погоджувальну комісію, яка повинна була б розглянути спірні питання та прийняти рішення про врахування або відхилення пропозицій, а її рішення були б підставою для внесення змін до проекту зонінгу. Натомість пропозиції громадськості розглядались не уповноваженим органом – постійною консультативною радою з питань планування територій міста Одеси, яка була створена розпорядженням Одеського міського голови №827 від 19.08.2016, тобто будь-які рішення такої ради відносно проекту зонінгу не могли слугувати підставою для внесення змін у проект. Крім того, громадські слухання неможливо вважати завершеними, оскільки не були до позачергової сесії офіційно оприлюднені результати розгляду пропозицій громадськості до проекту зонінгу. Водночас, згідно з п.17 вищевказаного Порядку (постанова №555): «Затвердження проектів містобудівної документації без проведення процедури розгляду пропозицій громадськості забороняється, а матеріали щодо розгляду таких пропозицій є невід’ємною складовою частиною зазначеної документації», але в оприлюдненому рішенні матеріали розгляду пропозицій взагалі відсутні.

3) проект зонінгу взагалі не пройшов обов’язкові громадські слухання, передбачені ст. 23 Статуту територіальної громади міста Одеси, затвердженого рішенням Одеської міської ради №1240-VI від 25.08.2011, а Одеський міський голова Труханов Г.Л. не видав розпорядження щодо їх скликання.

4) зонінг затверджено без проходження процедури, передбаченої для регуляторних актів Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». За твердженням директора юридичного департаменту Одеської міської ради, озвученим під час сесії, на зонінг не поширюється сфера дії цього закону відповідно до ст. 3 з нього. Проте, відповідно до вказаної статті Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» не поширюється на стандарти, кодекси усталеної практики, технічні умови (за винятком, коли положення цих документів мають обов’язковий характер та встановлюють певні вимоги до суб’єктів господарювання), а також санітарні норми, державні норми і правила у сфері містобудування, у т.ч. державні будівельні норми. Проте, посилання на ці норми не є коректними, оскільки прийняття державних норм, стандартів і правил, технічних умов не є компетенцію Одеської міської ради. Крім того, відповідно до п.9 ч.1 ст. 1 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», зонінг – це містобудівна документація, що визначає умови та обмеження використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон.

5) доопрацьований проект зонінгу, що був винесений на позачергову сесію, не надавався на погодження з профільними управління Одеської обласної державної адміністрації

Особисто вважаю, що зонінг підлягає скасуванню у судовому порядку, а посадові особи, причетні до його прийняття, повинні бути притягнути до відповідальності.

Рекомендую громадським організаціями, які будуть подавати заяви про притягнення до відповідальності посадових осіб, нагадати прокурору, що заяви, які подані в порядку ст. 214 КПК України і містять відомості про скоєння злочину, не розглядаються згідно Закону України “Про звернення громадян”.

За лаштунками цього розслідування залишилось, які власне бізнес-структури отримали комерційний зиск від прийнятого зонінгу. Отже, далі буде…